tablice-sortiranje

slobfil-css

Lev Centrih: Dugo 20. stoljeće seljačkih ratova

"Seljaci kao prvi prekarijat u dugoj povijesti kapitalizma, i prekarnost koja je i dalje njihov temeljni egzistencijal- ni uvjet, u današnje vrijeme imaju mnogo potencijalnih saveznika u drugim prekarnim segmentima radnog naroda. Prljavi rad na zemlji i ograničenost ruralnog svijeta na prvi pogled djeluju kao potpuna suprotnost čistom radu na računalu u kozmopolitskim metropolama. Tu prividnu suprotnost između "čistog i prljavog" spajaju procesi erozije društvenih mehanizama koji bi trebali taj prekarni položaj učiniti "podnošljivim"; u prvom primjeru radi se o proturječnim ekonomskim politi- kama koje više ne pružaju čvrsto državno jamstvo za preživljavanje sitnih proizvođača roba, a u drugom se radi o privatizaciji javnog sektora." Više »

Josip Jagić: Čileanski put u socijalizam - kronika

"Čileanski put u socijalizam bio je program čiji je cilj bilo ostvarenje socijalističkog društva, a da se pritom poštuje pravni sustav Čilea. Na taj se način htjelo osigurati od građanskog rata, odnosno nasilja, te spriječiti mogući državni udar koji bi bio legitimiran nepoštivanjem zakona i djelovanjem izvan ustavno propisanih okvira. Pitanje socijalizma ostavljeno je kao nešto što će se pokušati realizirati tek u nekom od sljedećih mandata. Prvi mandat, osvojen 1970., trebalo je iskoristiti da se pripremi put prema socijalističkom društvu tako da se učine pomaci u samim strukturnim odnosima unutar Čilea; konkretno, trebalo je izmijeniti strukturu vlasništva nad sredstvima za proizvodnju." Više »

Graditi progresivna savezništva

Asbjørn Wahl opisuje norveška iskustva u povezivanju sindikata javnog sektora s nevladinim pokretima i organizacijama što je dovelo do stvaranja Kampanje za socijalnu državu koja je od 1999. do 2005. okupila milijun ljudi pomjerivši političku ravnotežu u norveškom društvu ulijevo omogućivši izbornu pobjedu radikalnije ljevice. Više »

Punom parom u prehrambenu ovisnost

Goran Đulić razgovarao je sa skupinom „Živo selo“ koja objašnjava trenutnu situaciju u poljoprivrednoj proizvodnji, s posebnim naglaskom na mljekarstvo te propituje odnose između mljekara, otkupljivača i ulogu države u tim odnosima. Također govore o tendencijama i kretanjima u poljoprivrednoj proizvodnji, razlozima koji su doveli poljoprivredu u ovakvo stanje te posljedicama na gospodarstvo u cjelini. Više »

Quebec: Borba „crvenih kvadrata“

Donosimo vam analizu borbe kvebečkih studenata koja traje već 5 mjeseci. U članku je analizirana ekonomska situacija u Quebecu koja je uvjetovala nastankom pokreta, te zahtjevi i sama dinamika studentskog pokreta. Pokret se od početnih štrajkova i prosvjeda sve više okreće stvaranju vijeća i povezivanju radnika i studenata. Više »

Bauk blokade širi se Balkanom

Bojan Krištofić tijekom posjete Beogradu imao je priliku iz prve ruke upoznati se s trenutnom studentskom blokadom na Fakultetu likovnih umetnosti koja je potaknuta sličnim problemima poput naših: naplaćivanje ECTS bodova koji nas polagano vode u potpuno demontiranje sveučilišta i obrazovanja kao javnog dobra koje mora biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Više »

Povijesni kontekst razvoja poljoprivrede u RH

Goran Đulić u svom tekstu "Povijesni kontekst razvoja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj" donosi povijesni pregled poljoprivrede na teritoriju Hrvatske. Autor piše o razvoju poljoprivredne proizvodnje, usponima i padovima unutar pojedinih grana te trendovima u poljoprivredi. Više »

Propadanje socijalističkih agrarnih poduzeća na putu do slobodnog tržišta

Ana Benačić nam donosi priču o propasti Poljoprivrednog poduzeća Retkovci kroz pretvorbu i privatizaciju. Kroz razgovor sa radnicima i seljacima autorica rekonstruira cijeli proces privatizacije, ljudske sudbine, ali nam objašnajva kako nije riječ o izoliranom slučaju već o procesu koji se odvio na razini cijele bivše Jugoslavije. Više »

Novi sindikalizam u nastajanju

Sindikalizam koji je sposoban omogućiti i izraziti praktično znanje svog članstva, kao radnika i kao građana, nužan je za obnovu javnih službi i za sukobljavanje s globalnim politikama štednje. Hilary Wainwright pokušala je povezati borbu oko države s izgradnjom javne moći i demokratskih kapaciteta potrebnih radi obnavljanja sindikalizma, kao i socijalističkog projekta. Više »

Solidarnost netko mora organizirati

Donosimo proširenu verziju intervjua sa sindikalistima Marijem Ivekovićem i Tomislavom Kišom, članovima Novog sindikata, nastalog u sklopu projekta Povijest radničkih borbi u Hrvatskoj od 1990. kojeg provodi Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Iveković i Kiš progovaraju o svom sindikalnom iskustvu, manje ili više poznatim događajima iz nedavne povijesti hrvatskog radničkog pokreta definirajući pri tom ključne odrednice uspješnog radničkog organiziranja. Više »

EU ne mari za grčke dugove

Novim paketom štednje bi se u Grčkoj u naredne dvije godine trebalo uštediti 11,5 milijardi eura. Posljedice po grčko društvo bit će katastrofalne. Sociolog Panagiotis Sotiris iz Antarsye („Koalicije antikapitalističke ljevice za udar“) razgovarao je s Federicom Matteoni o nužnosti napuštanja Eurozone. Više »

Kritičke perspektive i alternativna rješenja za krizu eurozone

Slobodni Filozofski u suradnji s Demokratskom inicijativom protiv Europske unije donosi niz tekstova objavljenih u brošuri Transnational Instituea. U nastavku možete naći tekstove Kennetha Haara, Susan George, Andyja Storeyja, Costasa Lapavitsasa i Dominiquea Plihona o promjenama u EU tijekom 2011. godine. Više »

Politike štednje u Europi - Nema alternative

Asbjørn Wahl u naslovu teksta rabi frazu "Nema alternative" Margaret Thatcher jer ona "opisuje i ogroman izazov s kojim se sindikati i radnički pokret u Europi suočavaju i nedostatak alternativa trenutnim neoliberalnim politikama štednje - odnosno, otvoreno rečeno, duboku ideološku i političku krizu ljevice." Više »

Lijeve stranke: Imati vlast, ali nemati moć

Analizirajući motive i postignuća europskih lijevih stranaka koje su ušle u koalicijske vlade, norveški sindikalist Asbjorn Wahl definira četiri minimalna uvjeta čije je zadovoljenje nužno da bi lijeva stranka ušla u takvu vladu. Ta četiri uvjeta su: protivljenje privatizaciji, dugoročna socijalistička strategija, prepoznavanje i priznavanje uloge vanparlamentarnih pokreta i rješavanje problema običnih ljudi. Više »

Politički rad sa ženama i kao ženama u trenutnim uvjetima

Maya Gonzalez i Caitlin Manning vodile su za časopis Reclamations razgovor sa Silvijom Federici o borbi za obrazovanje kao zajedničkoj borbi i o tome kako se organizirati kao feministkinje unutar ljevice. Skraćena verzija intervjua objavljena je u Zarezu br. 346.
Više »

Zašto feminizam i marksizam ne djeluju kao cjelina?

Vedrana Bibić, Ankica Čakardić i Tina Tešija za Zarez su napisale osvrt na devetu godišnju konferenciju časopisa Historical Materialism održane u Londonu u studenom, posebno obraćajući pažnju na tretman feminističkih i "ženskih" perspektiva u programu konferencije. Više »

Ni Izrael, ni Palestina

Juraj Katalenac piše za Zarez #347 analizu sukoba između Izraela i Palestine i klasne dinamike njihovog proletarijata. U članku su analizirane unutarnje i vanjske prepreke za ujedinjavanje židovskog i arapskog proletarijata i kritizirana ljevičarska "realpolitička" rješenja sukoba koja prvenstvo daju stvaranju palestinske države upotpunosti ignorirajući radničku klasu. Više »

Temelji za novu latinoameričku politiku

Profesor na UNAM-u, povjesničar i novinar Guillermo Almeyra piše o odnosu međunarodnog financijskog kapitala prema latinoameričkim državama, zajedničkom putu koji predstoji zemljama Latinske Amerike do preobrazbe ekonomskog i političkog sustava i zasad provedivim reformističkim mjerama koje vode u tom smjeru. Više »

Panel "Europski otpor"

SkriptaTV i Kolektiv za medijsku edukaciju (KOME) donose snimku drugog panela prvog dana tematskog bloka The Crisis of Europe, održanog 14-15. svibnja 2012. u Zagrebačkom kazalištu mladih u sklopu Subversive foruma 5. Subversive festivala. Elena Papadopoulou, Elisabeth Gauthier, Thomas Seibert i Lorenzo Marsili uz participaciju publike i moderaturu Mislava Žitka raspravljaju o mogućnostima, taktikama i strategijama za "Europski otpor" socijalno neosjetljivim politikama unutar Europske Unije. Više»

Panel: "Is another Europe possible?"

SkriptaTV i Kolektiv za medijsku edukaciju (KOME) donose snimku trećeg panela prvog dana tematskog bloka The Crisis of Europe, održanog 14-15. svibnja 2012. u Zagrebačkom kazalištu mladih u sklopu Subversive foruma 5. Subversive festivala. G. M. Támas, Alessandra Mecozzi, Walter Baier, Carl-Henrik Fredriksson i Etienne Lebeau govore o povijesti Europske Unije, pitanjima sindikalnog otpora, medijima i nepostojećoj zajedničkoj javnoj sferi, prijetnji fašizmom i drugim pitanjima. Više »

Alex de Jong: Socijalistička partija u Nizozemskoj - s ulice u parlament

Nizozemska Socijalistička partija imala je zanimljiv razvoj od maostičke organizacije orijentirane na vanparlamentarni rad u lokalnoj zajednici tokom 1960-ih i 70-ih do jedne od najjačih parlamentarnih stranaka u 21. stoljeću. Socijalizam i rad u zajednici je u međuvremenu zamijenila mlaka socijaldemokracija. Alex de Jong u tekstu, po izboru i u prijevodu našeg suradnika Tonija Bandova, izvorno objavljenom u časopisu De Socialist daje pregled razvojnih faza i izmjena ideologije stranke. De Jong je socijalist i direktor International Institute for Research and Education (IIRE) u Amsterdamu.
Pročitajte više » Pročitajte više »

David Morley: Nakon tehnoglobalizacije: virtualne i materijalne geografije, 15.5.2014.

Pogledajte snimku predavanja Davida Morleyja, profesora medijskih studija na Sveučilištu Goldsmiths u Londonu, održanog u sklopu 7. Subversive festivala. Morley analizira globalni procvat novih tehnologija, naglašavajući kako je nužno promatrati načine njihove uporabe i posljedice koje iz toga proizlaze u odnosu na lokalni kontekst, te pokazujući kako je odnos između tehnologije i njezinih korisnika uvijek dvosmjeran.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Zoran Veselinović: Američki koledž sport i sindikalno udruživanje igrača

Američki studentski sport donosi velike novce sveučilištima, ali ne i studentima-sportašima koje pravila Nacionalnog sveučilišnog sportskog saveza (NCAA) obvezuju na amaterizam. Zoran Veselinović piše o nedavnoj inicijativi igrača američkog nogometa s privatnog Sveučilišta Northwestern iz Evanstona u saveznoj državoi Illinois da se organiziraju u prvi sindikat u povijesti američkog koledž sporta.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Snimka tribine: "Perspektive novog sindikalizma", 2.6.2014.

Pogledajte snimku tribine Perspektive novog sindikalizma (Galerija Nova, 2.6.2014.), održane u sklopu projekta Početnica zajedničkog djelovanja, 2013. – 2014. prema konceptu Ženske fronte za radna i socijalna prava. O potrebi za dizanjem strukturnih kapaciteta sindikatâ, njihovim vraćanjem iz interesne u sferu političkog, sistemskim pristupom problemima novog radništva (rad na određeno, agencijski rad, outsourcing...) i drugih prekarnih kategorija ljudi (nezaposlene/i, umirovljenice/i, mladi, radnice/i migranti), razvijanjem široke klasne solidarnosti u obrani javnih usluga i prirodnih resursa, te prepoznavanjem važnosti feminističke perspektive pri analizi postojećeg neoliberalnog sustava, govorili su Mario Kikaš, Bojana Percan i Jagoda Milidrag Šmid, nakon čega je uslijedila rasprava.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Wendy Brown: Neoliberalizam i kraj liberalne demokracije

Iz časopisa Up&Underground iz 2012. godine prenosimo prijevod eseja Wendy Brown, objavljenog u Theory and Event VII/1 iz 2003. godine: "Jednostavno rečeno, posljednja dva stoljeća liberalna demokracija otvara skroman etički procjep između ekonomije i države. Čak i kada liberalna demokracija konvergira s kapitalističkim vrijednostima (vlasnička prava, individualizam, hobbesovske pretpostavke u podtekstu svih ugovora itd.), formalna distinkcija koja se uspostavlja između moralnih i političkih principa na jednoj strani, te ekonomskog poretka na drugoj također je služila da odvoji građane od grozote života organiziranog isključivo tržištem i vrednovanog tržišnim vrijednostima. Upravo taj procjep neoliberalna racionalnost zatvara dok podvrgava svaki aspekt političkog i socijalnog života ekonomskim kalkulacijama..."
Pročitajte više » Pročitajte više »

Panagiotis Sotiris: Grčka: društveni sukobi, kriza i izazovi za lijevu strategiju, 19.10.2013.

Pogledajte snimku predavanja Panagiotisa Sotirisa, profesora sociologije, socijalne i političke filozofije na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta u Aegenu, održanog u sklopu konferencije CRS-a "Dileme ljevice: poteškoće, strategije, perspektive". Sotiris opisuje razvoj situacije u Grčkoj do trenutka kada postoji mogućnost da ljevica preuzme vladanje državom, naglašavajući kako to mora biti dio šire strategije društvene transformacije koja uključuje izlazak iz eurozone i EU-a, nacionalizaciju banaka i ključnih poduzeća, kombinaciju državne moći i novih oblika samoorganiziranja, solidarnost i borbu odozdo te mogućnost eksperimentiranja s novim oblicima samoupravljanja i radničke kontrole.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Razgovor s Jožetom Mencingerom: Slovenska gradualistička tranzicija

Donosimo prijevod intervjua s Jožetom Mencingerom, ekonomistom i prvim slovenskim ministrom gospodarstva. U razgovoru s Johnom Fefferom Mencinger komentira specifičnosti slovenske tranzicijske putanje i razloge svoje ostavke na mjesto ministra te kritizira ekonomsku politiku Europske unije. Razgovor je izvorno objavljen u prosincu 2013. na stranici Johna Feffera.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Andrea Jovanović: Zakon o radu tiče se svih nas!

U sklopu najave novog broja časopisa Nepokoreni grad donosimo tekst Andree Jovanović o novom Zakonu o radu u Srbiji i kampanji protiv izmjena koju su zajedno vodili sindikati i aktivističke grupe. Po uzoru na srpsku slična je kampanja provedena i kod nas. Podsjećamo da bi, prema najavama, novi Zakoni o radu i u Srbiji i u Hrvatskoj trebali biti izglasani tokom tjedna.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Novi broj Nepokorenog grada

Izašao je novi broj časopisa Nepokoreni grad u izdanju udruge Mladih antifašistkinja Zagreba (MAZ). Javna prezentaciji časopisa održat će se u srijedu 16.07.2014. u Centru za kulturu Trešnjevka, s početkom u 19 sati. Besplatni primjerak časopisa može se dobiti u prostorijama udruge MAZ u Hatzovoj 16, na promocijama časopisa ili naručiti poštom uz plaćanje poštarine javljanjem na nepokorenigrad.zagreb[at]gmail.com
Pročitajte više » Pročitajte više »

Izjava za medije KSFF-a: Ne damo čistačice!

Pročitajte izjavu za medije Kluba studenata Filozofskog fakulteta na temu izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru (outsourcing-a), kojom današnjem Open Air-u ispred FFZG-a daju ozbiljniju notu: "KSFF vas poziva da podržite nenastavno osoblje fakulteta u borbi protiv outsourcing-a time što ćete dati svoj potpis za održavanje referenduma kojim bi se zabranilo izdvajanje obavljanje pomoćnih djelatnosti."
Pročitajte više » Pročitajte više »

Snimka tribine: "Javno zagovaranje, nove prakse i novi prostori suradnje", 17.4.2014.

Pogledajte snimku tribine Javno zagovaranje, nove prakse i novi prostori suradnje, treće i posljednje u seriji "Aktivističke prakse i civilno društvo: Mirovni aktivizam i malo šire: pretpostavke, konteksti, (dis)kontinuiteti", održane 17.4.2014. u Galeriji Nova u organizaciji Centra za mirovne studije, Mirovnih studija i kolektiva Što, kako i za koga. Gordan Bosanac govorio je o granicama institucionalnog zagovaranja, Teodor Celakoski o taktičkim platformama, performativnim akcijama i kombiniranju metoda, Jelena Miloš osvrnula se na prijelaz od angažmana u studentskom pokretu prema borbi za radnička prava, a pogled na profesionalizaciju, organizacijsko djelovanje, kombiniranje metoda, stvaranje veza i potrebnih savezništva dao je i Tomislav Medak, nakon čega je uslijedila rasprava.
Pročitajte više » Pročitajte više »

Marina Ivandić & Igor Livada: Linije (dis)kontinuiteta - kratki prikaz formi radničkog organiziranja i metoda borbe (1990. – 2014.), 2. dio

Marina Ivandić i Igor Livada daju prikaz radničkog organiziranja i metoda borbe od 1990.-2014. Analiziraju odnos civilnog društa spram radničkih borbi te na temelju štrajka u humantiranom razminiranju i Croatia airlinesu izvlače pouke dobre sindikalne prakse. Tekst izvorno objavljen u Zarezu 381 od 10. travnja 2014. donosimo u dva dijela (1. dio).

Pročitajte više » Pročitajte više »

Armin Protulipac: Privatizacija u Hrvatskoj - tijek, posljedice, mitovi

Protulipac opisuje tijek privatizacije od početaka u SFRJ u kasnim osamdesetima, preko prvih godina u RH i nešto kasnije „kuponske privatizacije“ krajem dvedesetih pa sve do recentnih slučajeva. Rad je baziran na analizi najvažnijih zakonskih regulativa te njihovom odnosu sa privatizacijskom realnosti pri čemu iznosi kritiku dominantog pristupa u istraživanju i komentiranju privatizacije, analizira posljedice te daje ideje za buduće bavljenje temom.
Pročitajte više » Pročitajte više »