tablice-sortiranje

slobfil-css

Prvih 10 mini-intervjua s konferencije Praxis 2011.

SkriptaTV donosi prvih 10 mini-intervjua sa sudionicima konferencije Praxis održane od 13.-15. listopada 2011. u Korčuli. Matthias István Köhler, Lino Veljak, Hrvoje Jurić, Thomas Flierl, Zagorka Golubović, Želimir Žilnik, Andrew Hodges, Božidar Jakšić, Luka Bogdanić i Branka Ćurčić osim o svojem stavu o borbi za potpuno javno financirano obrazovanje na svim razinama, govorili su i o politici u Mađarskoj i Velikoj Britaniji, položaju i funkciji filozofa, Praxisu, Ljevici, emancipatornom potencijalu umjetnosti, direktnodemokratskim okupacijama, stranci die Linke, slobodi govora, aktualnosti Marxa i položaju kognitarijata.


0 komentara

Objavi komentar


Prostor za komentare služi omogućavanju plodne i konstruktivne rasprave o objavljenim člancima. Komentari se zbog toga moderiraju te će se brisati komentari nevezani uz raspravu (spam), namjerno poticanje rasprave samo da bi se raspravljalo, odnosno postanje komentara u svrhu disrupcije civilizirane debate (trolanje), te srozavanje rasprave na sitničava prepucavanja, ad hominem prozivanja sudionikâ ili bilo kojih drugih osoba i iznošenja prijetnji sudionicima rasprave ili bilo kojim drugim osobama.

Ukoliko komentirate kao neregistrirani korisnik, molimo vas da izaberete opciju "IME/URL" i upišete neko ime, polje URL može ostati prazno. Upute za registrirano komentiranje možete pročitati ovdje. Upute i smjernice vezane uz komentiranje i moderiranje komentara nalaze se ovdje. Stavovi izneseni u komentarima izjave su pojedinaca i ne odražavaju službene stavove uredništva stranice niti plenuma FFZG-a. U komentarima su dozvoljeni HTML tagovi <b>, <i> i <a>.

Zbog sustava automatske detekcije spama neki bi komentari mogli greškom završiti u spam folderu; u tom će slučaju urednici stranice ispraviti grešku čim budu u mogućnosti.