tablice-sortiranje

slobfil-css

CADTM smanjuje rejting MMF-a i predviđa mu negativnu budućnost

Nedavno se MMF oglasio s preporukama Hrvatskoj na tragu svojih starih recepturi: mjera štednje, smanjenja javnog sektora, privatizacije, smanjenja radničkih prava i "reformi" sustava zdravstvene zaštite. Stoga, prilažemo zanimljiv komentar Komiteta za ukidanje duga Trećeg svijeta (CADTM) koji je smanjio rejting MMF-u zbog njegovog udjela u pogoršanju životnih standarda u zemljama pod njegovom palicom.


Komitet za ukidanje duga Trećeg svijeta (CADTM) odlučio je smanjiti rejting MMF-a zbog velikog udjela odgovornosti te institucije u pogoršanju životnih standarda velikog broja ljudi u zemljama podvrgnutih mjerama štednje koje je MMF ili otvoreno nametao ili diktirao iza kulisa. Posljedično visoke stope nezaposlenosti, pogoršanje krize i rast javnog duga država koje slijede njegove kontraproduktivne i nepravedne preporuke, opravdavaju smanjenje rejtinga MMF-a s NNN na NO – s daljnjim negativnim izgledima.

MMF je bio vrlo aktivan na Globalnom jugu od 1980-ih do 2000-ih, namećući planove za strukturne prilagodbe u korist kreditora: drastične redukcije socijalnih izdvajanja, obuhvatne privatizacije, deregulaciju ekonomije i lokalnih tržišta u korist multinacionalki, a na štetu lokalnih proizvođača. Taj recept se pokazao vrlo upitnim.

MMF koji je zbog socijalnih posljedica svojih otrovnih preporuka lišen svakog kredibiliteta našao se tijekom 2007. i 2008. godine na rubu bankrota, budući da je većina njegovih glavnih dužnika odlučila otplatiti svoja dugovanja prije roka ne bi li se oslobodila mučnog tereta MMF-ova nadzora.

MMF je uspio napraviti comeback u Europi zahvaljujući aktualnoj krizi. MMF se ponovno našao u sedlu uz svesrdnu asistenciju G20 te je višestruko povećao svoje zajmove Grčkoj, Irskoj i Portugalu koji su, zbog težine svojih situacija, prisiljene tu pomoć kompenzirati implementacijom brutalnih i nepravednih mjera štednje.

Isti uzroci, međutim, nepogrešivo dovode do istih posljedica. Europa se sada našla na njihovom udaru. Srećom, ljudi se odbijaju miriti s time. Iako se MMF usrdno trudi maksimalno iskoristiti tridesetak godina neusporedivo bogatog iskustva u zaštiti privatnih financijskih interesa na štetu većine, pojavljivanje grupa građana koje se zalažu za reviziju javnog duga u mnogim zemljama navelo je CADTM da smanji rejting MMF-a i objavi ozbiljno upozorenje. Nadamo se da će nas pokreti otpora pogođenih građana protiv sve nepopularnije institucije koja sve više gubi na legitimnosti u vrlo skoroj budućnosti potaknuti da joj rejting smanjimo još i više.

CADTM insistira da se MMF ukine bez odgode i da ga se zamijeni radikalno drugačijom, demokratskom institucijom, usredotočenom na zadovoljenje fundamentalnih ljudskih potreba.

CADTM
S engleskog preveo Miroslav Anđelić
Izvorno objavljeno na Internet stranici CADTM-a, 6. veljače 2012.

5 komentara

ETO, I NOVE VJESTI,NAIVNI ĆE SE OBESELITI DA JE KAPITALISTIČKOM SVIJETU DOŠLO IZ GUZICE U GALAVU PA SE INTROSPEKTIVNO PREBIRU I POČELI RAZMIŠLJATI O SVOJOJ MOĆI DA JE PRIVREMENENO ZAKITE SA KRŠĆANSKIM MILOSRĐEM JAVLJAJUĆI SVIJETU DA ONI NISU ONI KOJI PRIJEĆE RAZVOJ NEGO POMAŽU NJEGOV NAPREDAK I PROSPERITET.
TAKO BI SE MOGLO ZAKLJUČITI IZ PROGALASA,NAZIVAM GA PROGLASOM,JER BI TAJ KOMITET HTIO DA TAKO ZVUČI NJIHOVA PREPORUKA, DA IMA NEKU NEOPOZIVU VRIJEDNOST JER SU UVIDJELI DA SVIJET SVE SLABIJE ŽIVI A MNOGI VEĆ UMIRU OD GLADI I DA JE POTREBNO SVIJETU POMOĆI DA PREBRODI OVU NEJMAŠTINU. KAKVE LI KATOLIČKE HIPOKRIZIJE,KAO STOŽERA DUHOVNE I FINANCIJESKE POTPORE PLJAČKAŠIMA SVIJETA ,A U TOJ RABOTI ,NARAVNO ,UČESTRVUJU I SVI OGRANCI DISPERZIRANOG ZAPADNOG KRŠĆANSTVA.JER JE ZNANO DA JE KRŠĆANSKA RELIGIJA TU KLASNU PODIJELJENOST,ODNOSNO ROPSKI DUH RIMSKE IMPERIJE USVOJILA KAO DUH NOVOG ,SADA PRIZNATOG KRŠĆANSTVA PO MILANSKOM EDIKTUI KAO NOVI RUŠTVENI ODNOS, PRESADILA GA U ZAPADNU KULTURU DRUŠTVENIH ODNOSA.A TU RELIGIJU JE GRČKO-RIMSKI FILOZOF PORFIRIJE NAZVAO:PROSTAČKOM NELOGIČNOM I ZAPLETENOM U PROTIVURIJEČNOSTI.OSPORAVAO JE NJENO UČENJE KOJE SU PREDSTAVLJALI TADAŠNJEM RIMSKOM GRAĐANSTVU.POSEBNO JE NAPADAO BIBLIJU I KRŠĆANSKU EGZEGEZU I UKAZAO NA OČIGLEDNE NEDOSLIJEDNOSTI U EVANĐELJU.POSEBNO JE NAPADAO BOŽANSTVENOST KRISTA I NAVODIO MNOGE DOKAZE PROTIV BOŽANSKOG KARAKTERA KRISTA I UČENJA O KRISTU. NARAVNO ,SVU NJEGOVU LITERATURU JE KRŠĆANSKA CRKVA SPALILA ČIM JE DOŠLA , PO EDIKTU, U POZICIJU DRŽAVNE VJERE I DOBILA PAVO DA UČESTVUJE AKTIVNO U KREIRANJU DRUŠTVENIH ODNOSA RIMSKE ,JOŠ NA IZDISAJU, IMPERIJE.
CIJELOM SVIJETU JE POZNATA POLITIKA SVIH ,TAKOZVANIH MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA DA SU ONE ,PO SVOJOJ SUŠTINI ,NEDRUŠTVENE ,NEODGOVORNE ZA BILO KAVE POREMEĆAJE U DRUŠTVENIM ODNOSIMA ,ALI SU UVJEK BILE MOĆNE DA TE POREMEĆAJE RIJEŠAVJU RATOVIMA,ALI PRIVREMENO. I ,CIJELI SVIJET ZNA DA POSTOJI ONAJ TREĆI SVIJET,ONAJ OPLJAČKANI IZ KOJEG SU DO JUČER IZVLAČILI SVE ŠTO JE IMALO NEKU VRIJEDNOST PA JE TAJ DIO SVIJETA POSTAO UTEG NA FINANCIJSKOM PROFITABILNOM TRŽIŠTU.U UJEDINJENIM NACIJAMA PPOSTOJI KOMETET ZA POMOĆ TREĆEM SVIJETU . ZNALO SE DA TAJ TERĆI SVIJET IMA SVE RESURSE DA PONOVNO POČNE SVOJU REINKARNACIJU ,DA SU JOŠ MNOGI RESURSI TAMO NEISKORIŠTENI. I ŠTA SE DESILO? ODVAJALE SU SE OGROMNE SUME NOVCA ZA POMOĆ ,DAVALE SU SVE ZEMLJE SVIJETA KOJE SU BILE U MOGUČNOSTI ,ALI PREKO,SAD OFORMLJENOG PLJAČKAŠKOG MMF-a I MEĐUNERODNE BANKE ZA OOBNOVU I RATZVOJ/RAZVOJ-KAKVE LI HIPOKRIZIJE/, A ON SE PRETVORIO ,KAO I SVE DRUGE MEĐUNARODNE FINANCIJESKE INSTITUCIJE U INSTITUCIJU KOJA ĆE IZ TE NARODNE ,SVIJETSKE NESREĆE ,NAJVIŠE PROFITIRATI.I TREĆI SVIJET JE OSTA ,NE VIŠE TREĆI NEGO SVIJET GLADI I UMIRANJA,A FINACIJSKI OLIGARSI ZAKIČENI EXTRA PROFITIM.

Je li ti itko dosad rekao da si ti jedan nekvalitetan čovjek?

nije ugodno da ovakvi ljudi ,koji se predstavljaju kao anonimusi, vrijeđaju one koji zanaju i umiju kazati nešto.
očekujem ,da poštovani gospodin anonimus proturiječi onomu što je napisano ,a ne javit se sa etiketom.

Nije ugodno, da. Nažalost, ovaj blog već dugo radi s uključenim automatskim pilotom (čitaj: nema više fondova za hranjenje blokadnih komunjara pa se nikome ne da moderirati) tako da ti ostaju samo instance pravne države.

Barem si se prestao derati i našao prikladan nadimak. Pohvale.

POŠTOVANI GLOGOVIK,NISTE BAŠ DOBILI ONO ŠTO STE OČEKIVALI ,DA JE U PITANJU OSOBA KOJA IMA REŠPEKT PREMA DRUGIM I DRUGAČIJIM MIŠLJENJIMA.
TREBA SE ZAKLJUČITI DA JE U PITANJU EPSKO DINARSKI TALIBAN,NESRETNE SVIJEST,REKAO BI HEGEL, A JA DODAJEM I EMASKULIRANE SVIJEST ČIJI SU DUHOVNI OBZORI RASPELO ,FRATAR I POSKOK.

Objavi komentar


Prostor za komentare služi omogućavanju plodne i konstruktivne rasprave o objavljenim člancima. Komentari se zbog toga moderiraju te će se brisati komentari nevezani uz raspravu (spam), namjerno poticanje rasprave samo da bi se raspravljalo, odnosno postanje komentara u svrhu disrupcije civilizirane debate (trolanje), te srozavanje rasprave na sitničava prepucavanja, ad hominem prozivanja sudionikâ ili bilo kojih drugih osoba i iznošenja prijetnji sudionicima rasprave ili bilo kojim drugim osobama.

Ukoliko komentirate kao neregistrirani korisnik, molimo vas da izaberete opciju "IME/URL" i upišete neko ime, polje URL može ostati prazno. Upute za registrirano komentiranje možete pročitati ovdje. Upute i smjernice vezane uz komentiranje i moderiranje komentara nalaze se ovdje. Stavovi izneseni u komentarima izjave su pojedinaca i ne odražavaju službene stavove uredništva stranice niti plenuma FFZG-a. U komentarima su dozvoljeni HTML tagovi <b>, <i> i <a>.

Zbog sustava automatske detekcije spama neki bi komentari mogli greškom završiti u spam folderu; u tom će slučaju urednici stranice ispraviti grešku čim budu u mogućnosti.